Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

231/TTr-STNMT
V/v cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại điểm mỏ đội 2 xã Thanh Yên, huyện ĐB tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
26/08/2019
26/08/2019
Số hiệu Trích yếu