Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

831/STNMT-VP
V/v Tham gia ý kiến dự thảo quyết định thay thế quyết định số 789-QĐ/TU ngày 16/8/2016 của BTV Tỉnh ủy ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
26/08/2019
26/08/2019
Số hiệu Trích yếu