Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

232/TTr-STNMT
Về việc ủy quyền cho UBND thành phố Điện Biên Phủ quyết định thu hồi đất để thực hiện các dự án: Xây duwngjtruj sở Văn phòng thường trú Báo nhân dân, Xây dựng mở rộng ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
26/08/2019
26/08/2019
Số hiệu Trích yếu