Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

192/BC/ĐU
Quá trình hoạt động và thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản chì kẽm tại điểm mỏ phú Bó - xã Nhè xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Báo cáo
23/08/2019
23/08/2019
Số hiệu Trích yếu