Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

212/QĐ-STNMT
V/v chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của TTCP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
23/08/2019
23/08/2019
Số hiệu Trích yếu