Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

229/TTr-STNMT
vv xin chủ trương đầu tư trang thiết bị phần cứng và phần mềm để hoàn thiện Hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
21/08/2019
21/08/2019
Số hiệu Trích yếu