Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

803/STNMT-QLĐĐ
tham gia điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Na Sang (km 146-200/QL12)-TT xã Huổi Mí - Nậm Mức (km452+300/QL6)-TT Tủa Chùa - Huổi Lóng tỉnh Điện Biên (phân đoạn TT Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
16/08/2019
16/08/2019
Số hiệu Trích yếu