Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

802/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia hồ sơ thỏa thuận quy hoạch xây dựng khu đất dự án: Cửa hàng xăng dầu xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
16/08/2019
16/08/2019
Số hiệu Trích yếu