Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

808/STNMT-KHTC
V/v báo cáo tình hình thực hiện nguồn vốn sự nghiệp Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển Kinh tế- Xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh tại điểm bản Mường Toong 10...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
19/08/2019
19/08/2019
Số hiệu Trích yếu