Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

227/TTr-STNMT
Giao đất cho BQL di dân , TTĐC thủy điện Sơn La để thực hiện xây dựng hạng mục khác phục sự cố trượt l Taluy dương thuộc dự án: San nền, đường giao thông, thoát nước khu TTĐC Chi Luông, thị xã Mường Lay
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
19/08/2019
19/08/2019
Số hiệu Trích yếu