Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

769/QĐ-UBND
Về việc giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2019
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
16/08/2019
16/08/2019
Số hiệu Trích yếu