Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

186/BC-STNMT
Báo cáo bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
19/08/2019
19/08/2019
Số hiệu Trích yếu