Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

798/KH-TKTTĐ
Thực hiện kiểm tra, thẩm định kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Kế hoạch
15/08/2019
15/08/2019
Số hiệu Trích yếu