Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

799/KH-STNMT
Thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc bảo vệ vật hết hạn sử dụng và bao gói thảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Kế hoạch
15/08/2019
15/08/2019
Số hiệu Trích yếu