Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

183/BC-STNMT
Việc chấp hành các quy định, chính sách pháp luật nhà nước hiện hành của các nhà nước, dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Báo cáo
15/08/2019
15/08/2019
Số hiệu Trích yếu