Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2368/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
14/08/2019
14/08/2019
Số hiệu Trích yếu