Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

796/STNMT-QLĐĐ
V/v làm rõ nội dung trả lời thông tin báo chí phản ánh liên quan đến dự án Khu nhà ở Tân Thanh và phía Tây sông Nậm Rốm
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
14/08/2019
14/08/2019
Số hiệu Trích yếu