Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

790/STNMT-VP
V/v bổ sung hồ sơ PA cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Long Tạo của công ty cổ phần Long tạo ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
13/08/2019
13/08/2019
Số hiệu Trích yếu