Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

789/STNMT-VP
V/v tham mưu nội dung tham gia ý kiến về danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
13/08/2019
13/08/2019
Số hiệu Trích yếu