Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

785/STNMT-KHTC
V/v giải quyết những vướng mắc trong việc xử lý chênh lệch cos độ cao giữa 02 điểm tái định cư thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khung và đường Bệnh viện - Tà Lèng (Bình)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
12/08/2019
12/08/2019
Số hiệu Trích yếu