Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

786/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia thẩm định cho chủ trương đầu tư dự án Hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà kết hợp trồng cây dược liệu xã Thanh Yên, huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
12/08/2019
12/08/2019
Số hiệu Trích yếu