Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

179/BC-STNMT
Kết quả kiểm tra, rà soát đối với đơn của ông Nguyễn Đình Thông trú tại bản Bon B xã Rạng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
12/08/2019
12/08/2019
Số hiệu Trích yếu