Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

780/STNMT-MT
V/v Tham mưu nội dung góp ý dự thảo kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2020
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
09/08/2019
09/08/2019
Số hiệu Trích yếu