Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

220/TTr-STNMT
Về việc giao đất cho Ban quản lý dự án các công trình giao thông để đầu tư xây dựng công trình: Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) – TT.xã Huổi Mí – Nậm Mức (Km452+300/QL.6) ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
07/08/2019
07/08/2019
Số hiệu Trích yếu