Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

38/TB-UBND
Kết luận của đồng chí Lê Thành Đô - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc xem xét tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng...
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Thông báo
06/08/2019
06/08/2019
Số hiệu Trích yếu