Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

203/QĐ-STNMT
Về việc thành lập tổ kiểm tra, thẩm định kết quả kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
06/08/2019
06/08/2019
Số hiệu Trích yếu