Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

217/TTr-STNMT
Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Bia và Kinh doanh tổng hợp tỉnh Điện Biên; Chuyển mục đích sử dụng đất và cho phép Công ty cổ phần Vân Long thuê đất để xây dựng Bệnh viện ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
06/08/2019
06/08/2019
Số hiệu Trích yếu