Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

774/STNMT-QLĐĐ
V/v hoàn thiện nội dung báo cáo tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
06/08/2019
06/08/2019
Số hiệu Trích yếu