Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

766/STNMT-QLĐĐ
V/v gửi hồ sơ đề nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
02/08/2019
02/08/2019
Số hiệu Trích yếu