Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

201/QĐ-STNMT
V/v bổ sung dự toán dự toán chi ngân sách cho Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện chính sách tinh giảm biên chế đợt II/2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
05/08/2019
05/08/2019
Số hiệu Trích yếu