Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

216/TTr-STNMT
Về việc thu hồi đất và cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của Công ty cổ phần thương nghiệp Tuần Giáo tại địa bàn thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo và thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
05/08/2019
05/08/2019
Số hiệu Trích yếu