Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

765/STNMT-QLĐĐ
Về việc giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
02/08/2019
02/08/2019
Số hiệu Trích yếu