Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

760/CV-STNMT
V/v tạm dừng thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò cát làm VLXDTT khu vực xã Noong Luống các xã lân cận của huyện ĐB tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
01/08/2019
01/08/2019
Số hiệu Trích yếu