Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

761/CV-STNMT
V/v lấy ý kiến thăm gia nhận xét đề án thăm dò cát làm VLXDTT tại điểm mỏ Búng Lao xã Búng Lao huyện Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
02/08/2019
02/08/2019
Số hiệu Trích yếu