Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

763/STNMT-QLĐĐ
Đề nghị triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên đối với Dự án đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe tĩnh thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
02/08/2019
02/08/2019
Số hiệu Trích yếu