Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

649/STNMT-BĐKH
V/v công bố, bàn giao kết quả sản phẩm nhiệm vụ điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực trung tâm xã Tìa Dình, huyện ĐB Đông tỉnh ĐB và đề xuất biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại
Khí tượng Thủy văn và BĐKH
Công văn
08/07/2019
08/07/2019
Số hiệu Trích yếu