Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

725/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ban quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ để xây dựng công trình: Cầu dầm BTCT L=33m bản Ta Pô, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
31/07/2019
31/07/2019
Số hiệu Trích yếu