Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

753/STNMT-ĐĐBĐ&VT
Về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
01/08/2019
01/08/2019
Số hiệu Trích yếu