Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

282/TB-VPĐKĐĐ
Thông báo v/v hủy giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho UBND phường Thanh Bình
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Hủy giấy chứng nhận
Thông báo
05/04/2019
05/04/2019
Số hiệu Trích yếu