Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

746/STNMT-QLĐĐ
Về việc xử lý các tồn tại, vương mắc về đất đai dọc quốc lộ 279 khu vực C9, xã Thanh Xương và thôn 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
31/07/2019
31/07/2019
Số hiệu Trích yếu