Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

214/TTr-STNMT
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Mường Chà quyết định thu hồi đất để thực hiện công trình Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Mường Chà tại địa bàn thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
31/07/2019
31/07/2019
Số hiệu Trích yếu