Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

213/TTr-STNMT
Điều chỉnh Phó Chủ tịch Hội đồng và Thư ký Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
30/07/2019
30/07/2019
Số hiệu Trích yếu