Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

211/TTr-STNMT
Thẩm định dự án đầu tư XD công trình đầu tư XD cơ sở tầng để đấu giá QSD đất ở khu C13 P Thanh Trường, TP ĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
29/07/2019
29/07/2019
Số hiệu Trích yếu