Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

208/TTr-STNMT
Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần xây dựng Điện Biên tại khu Xưởng sản xuất bê tông thuộc địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
25/07/2019
25/07/2019
Số hiệu Trích yếu