Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

721/CV-STNMT
V/v rà soát và đề nghị sửa đổi các quy định pháp luật là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
25/07/2019
25/07/2019
Số hiệu Trích yếu