Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

722/STNMT-QLĐĐ
V/v tổng hợp xây dựng báo cáo tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
25/07/2019
25/07/2019
Số hiệu Trích yếu