Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

177/QĐ-STNMT
V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị tư vấn quản lý dự án công trình di chuyển hạ tầng kỹ thuật đường điện khi GPMB XD công trình hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
26/07/2019
26/07/2019
Số hiệu Trích yếu