Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

209/TTr-STNMT
V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Phi lĩnh, xã Si Pha Phìn huyên Nậm Pồ và xã Ma Thì Hồ huyện Mường Chà tỉnh ĐB
Văn bản sở
Tờ trình
26/07/2019
26/07/2019
Số hiệu Trích yếu