Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

714/STNMT-QLĐĐ
Về việc hoàn thiện phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất dự án khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
24/07/2019
24/07/2019
Số hiệu Trích yếu