Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

709/CV-STNMT
V/v Tham gia ý kiến vào nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thủy điện Na Phát, xã Na Son huyện ĐB huyện ĐB tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
24/07/2019
24/07/2019
Số hiệu Trích yếu